Cruise Port Zeebrugge

Cruise Port Zeebrugge

Elk jaar mag de haven van Zeebrugge meer dan een half miloen passagiers verwelkomen. Een groot deel daarvan zijn Engelsen en Duitsers. Naast de passagiers die via cruiseschepen aankomen, zorgt ook de dagelijkse veerverbinding naar Hull voor een constante toevloed van passagiers. 

De cruisevakantie wint steeds meer en meer aan populariteit. Omdat de schepen steeds groter  worden daalt de ticketprijs en kunnen meer mensen bereikt worden. Aan boord stijgt het aantal restaurants, bars en vrijetijdsbesteding. Cruiseschepen varen meestal 's avonds en 's nachts zodat je elke ochtend kan wakker worden op een nieuwe bestemming. Maar soms komt er toch af en toe eens een zeedag om de hoek piepen.

Every year, the port of Zeebrugge can welcome more than half a million passengers. A large part of these are English and Germans. In addition to passengers arriving by cruise ships, the daily ferry connection to Hull also ensures a constant flow of passengers.

The cruise vacation is gaining more and more popularity. Because the ships are getting bigger and bigger, the ticket price drops and more people can be reached. On board, the number of restaurants, bars and leisure activities is increasing. Cruise ships usually sail in the evening and at night so you can wake up every morning to a new destination. But sometimes there is a sea day behind the corner.

Waarom is

ZEEBRUGGE

een populaire cruisehaven? • Gemakkelijke nautische toegang


 • Locatie op de route Southampton > Amsterdam


 • Historische steden zoals Brugge, Gent, Antwerpen en Brussel 


 • Badplaatsen zoals Blankenberge, Oostende en Knokke


 • Oorlogsverleden in Ieper


 • Dorpjes zoals Lissewege en Damme in de buurt. 

Why is

ZEEBRUGGE

a popular cruise port?  • Easy nautical acces


 • Location on the route Southampton > Amsterdam


 • Historical cities as Bruges, Ghent, Antwerp and Brussels


 • Seaside resorts as Blankenberge, Ostend and Knokke


 • War history in Ypres


 • Small villages as Damme and Lissewege not far away.

Momenteel is Zeebrugge vooral een haven die op een meerdaagse zeecruise wordt aangelopen om cruisepassagiers een dagexcursie aan te bieden. Dit wordt ook wel een transithaven genoemd. In de toekomst wil Zeebrugge meer en meer als vertrek- en aankomsthaven fungeren. Zo kan ook het verblijfstoerisme in Brugge of de kustregio en de lokale economie gestimuleerd worden. 

Elk jaar neemt de schaalvergroting in de cruisewereld toe waardoor er een jonger en internationaler publiek bereikt kan worden. Vooral op de grote schepen (tussen 3.000 en 5.000 passagiers) wordt cruisen steeds populairder. De kleinere (luxe) schepen blijven vaak wel nog steeds een ouder en kapitaalkrachtiger publiek lokken.

Currently, Zeebrugge is primarily a port that is approached on a multi-day sea cruise to offer cruise passengers a full-day excursion. This is also known as a transit port. In the future, Zeebrugge wants to become a departure and arrival port. In this way, residence tourism in Bruges or the coastal region and the local economy can also be stimulated.

Every year, the scale of the cruise world increases, so that a younger and more international audience can be reached. Cruising is becoming increasingly popular, especially on large ships (between 3,000 and 5,000 passengers). The smaller (luxury) ships often continue to attract an older and more wealthy public.

Ontdek de schepen die verwacht worden!

Discover the ships that are expected!

© www.cruiseschepeninzeebrugge.be - contact@cruiseschepeninzeebrugge.be- All rights reserved.